HOME | About MAB | Services | References | News & Events | Help Us! | Feedback


News & Events > Latest News
 

PERSATUAN BAGI ORANG BUTA MALAYSIA
(MALAYSIAN ASSOCIATION FOR THE BLIND)

SelangKad - Satu Kad istimewa Kod QR.

Selangkah Selangor menjemput OKU Penglihatan bagi mendapatkan SelangKad, Kad Istimewa Kod QR secara percuma, sebagai suatu alternatif apabila memasuki premis-premis. Kad ini ialah satu alternatif bagi OKU Penglihatan yang menghadapi masalah dalam mengimbas Kod QR atau mengisi buku log. Kakitangan di premis-premis tersebut boleh menggunakan kad ini bagi menolong semasa proses pengimbasan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi En, Sam, juruteknik komputer kami di samb. 143.

untuk mendaftar, sila layari dan isi maklumat anda di link ini :

Klik sini untuk mendaftar

atau sila hubungi

Samsudin

03 - 2272 2777 ext 143

untuk info lanjut dan mendaftar melalui telefon

Image of a paper pin 
News & Events